Voor advocaten en juristen
Woensdag 14 t/m zondag 18 oktober 2020
Studiereis Letselschade Sevilla
Een unieke combinatie van kennis en ontspanning
Studiereis Letselschade Sevilla

Cursusdag 4

17 oktober 2020
08:45

08.45- 10.45 uur

 • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 3
 • Het deskundigenbericht in letselschadezaken:
  • De plaats van het deskundigenbericht in het civiele (bewijs)recht; de taak en de persoon van de deskundige; disclosure, (geen) ervaring, deskundigenregister
  • De persoon of het rapport van de deskundige deugt niet; er zijn procedurele fouten gemaakt. Wat te doen?
  • De taak van de rechter-commissaris bij de begeleiding van het deskundigenonderzoek
  • De fase van het conceptrapport en de mogelijkheid van commentaar op het conceptrapport
  • Het inzage- en blokkeringsrecht
  • De toetsing van de inhoud van het (buiten rechte of gerechtelijk) deskundigenrapport door de rechter; beoordelingscriteria
  • Het horen van de deskundige
  • Procesrechtelijke of procedurele valkuilen en tips

mr. Renate Dozy

10.45 - 11.00 uur Pauze

11.00 - 13.00 uur 

 • EVRM en personenschade
 • Systeem van het schadevergoedingsrecht en actualiteiten binnen en buiten letselschade

mr. Chris van Dijk

13.00 - 14.00 uur Lunch in het hotel

Middag vrij te besteden

Slotdiner (facultatief)

Spreker: 
mr. Chris van Dijk
mr. Renate A. Dozy