Voor advocaten en juristen
Woensdag 1 t/m zondag 5 april 2020
Studiereis Letselschade Sevilla
Een unieke combinatie van kennis en ontspanning
Studiereis Letselschade Sevilla

Cursusdag 2

02 april 2020
08:45

08.45 - 10.45 uur

Zaal Colon

  • Cumulatieve kansen, psychologie, schikken en procederen
  • De verantwoordelijkheid van de belangenbehartiger en de verzekeraar voor herstel van de benadeelde

mr. Chris van Dijk

Zaal Elcano

  • Rechterlijk commentaar bij de onderwerpen van dag 1
  • Actualiteiten medische aansprakelijkheid:
    • De aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor gebrekkige medische hulpzaken (art. 6:77 BW)
    • De aansprakelijkheid van de producent voor gebrekkige medische producten (art. 6:185 e.v. BW)
    • De Richtlijn 85/374/EEG inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken, met jurisprudentie van het Hof van Justitie en Hoge Raad

mr. Renate Dozy

10.45 - 11.00 uur   Pauze (sprekers wisselen van zaal)

11.00 - 13.00 uur   Vervolg cursus

13.00 - 14.00 uur   Lunch in het hotel
 

Middag: Stadswandeling  

Voor geïnteresseerden een cultuur- en kunsthistorische stadswandeling door Sevilla. We starten direct na de lunch vanuit het hotel.

onder leiding van mr. Jan de Waard, letselschadeadvocaat, beeldhouwer en schilder.

Avond vrij te besteden

Spreker: 
mr. Chris van Dijk
mr. Renate A. Dozy